Paardenmelk bij eczeem

Zo'n 25%  van de paardenmelk gebruikers zijn mensen met eczeem. Vaak gaat dit gepaard met andere aandoeningen zoals astma, darmproblemen of weinig weerstand.  Eczeem is een darmprobleem, verkeerde omzettingen in de darm hebben als gevolg dat afvalstoffen door de huid uitgescheiden worden. De huid is niet ziek. Daarom zie vaak dat in lichte gevallen crèmes wel helpen (gevolg wordt bestreden) maar dat de eczeem daarna snel terug komt. Paardenmelk pakt de oorzaak aan, zodat als er een verbetering heeft plaats gevonden, dit ook veelal structureel is.

Meestal zie je na 3-4 weken gebruik een duidelijke verbetering. In 60% van de gevallen wordt de eczeem eerst erger door de reinigende werking van de paardenmelk. Meestal vind dit plaats  na 10-14 dagen en duurt 2- 7 dagen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen "gewoon" eczeem en constitutioneel eczeem.  De kans op resultaat zijn en het uiteindelijke effect zijn gelijk, alleen bij constitutioneel eczeem duurt dit vaak langer.  In plaats van 3-4 weken kan het wel 6-8 weken duren eer men  een verbetering ziet.  In 80% van de gevallen zie je een duidelijke verbetering, bij 10% minder duidelijk en bij 10% ziet men helemaal geen verbetering. Bij kleine kinderen ligt dit percentage overigens hoger.