De werking van paardenmelk

De werking van paardenmelk

Lees hier over de werking, geschiedenis en toepassingen van paardenmelk.

Inhoud:

1 Geschiedenis


2 Werking van paardenmelk
2.1 de Darmflora
2.2 Gevolgen verstoorde darmflora
2.3 Verergering van de kwaal

3 Waarvoor wordt paardenmelk gebruikt?
3.1 Eczeem
3.2 Koemelkallergie/vervanger van Koemelk
3.3 Psoriasis
3.4 Astma/kinkhoest/cara
3.5 Maagklachten
3.6 Kanker (chemo-ondersteunend)
3.7 Darmproblemen
3.8 Ziekte van Crohn
3.9 Overige
3.10 Preventief

1  Geschiedenis

Paardenmelk klinkt ons heel nieuw en vreemd in de oren, maar dat is het zeker niet!. In het verre oosten, zoals China en Azië, is het een eeuwenoude traditie als natuurgeneesmiddel.

Herodot schreef 500 jaar voor Christus, nutrit, , roberat, alerat; zij voedt, versterkt en geeft nieuwe energie. In de reisverhalen van Marco Polo wordt het gebruik van paardenmelk door de mongoolse steppevolkeren beschreven. Zo compenseren ze, nu nog!, hun karige voedsel met vitamine en bouwstoffen uit paardenmelk. Volgens  overleveringen haalde de krijgers van Genghis  Khan hun onuitputtelijke kracht uit paardenmelk en veroverde zo vanuit Mongolië te paard het grootste rijk ooit.

De beroemdste legende is echter die van Cleopatra die baadde in ezelinnenmelk  om haar huid eeuwige schoonheid te schenken.
Rond 1900 waren in Rusland vele sanatoria waar patiënten met T.B.C. behandeld werden met paardenmelk. Sinds 1965 zijn er in Duitsland speciale kuuroorden waar mensen met behulp van  o.a. paardenmelk kunnen herstellen.

 

Via haar studie aan de Agrarische Hoge school in 's Hertogenbosch kwam Carla van de Laar in aanraking met het fenomeen paardenmelk. Ze verzamelde folders en literatuur en schreef in 1989 haar scriptie over paardenmelk. Nieuwsgierig geworden naar de waarheid over de vele goede eigenschappen en de wonderbaarlijke verhalen over de paardenmelk kocht zij  haar eerste  drachtige pony om de melk in de praktijk te testen. Nu, na 25 jaar en vele duizenden praktijk ervaringen verder zegt Carla  volmondig: "Ja, paardenmelk is gezond en heeft vele mensen enorm geholpen.  Wetenschappelijk is er nog onvoldoende onderzoek naar gedaan  maar de genezende eigenschappen staan voor mij onomstotelijk vast. Door de mond op mond reclame is mijn paardenmelkerij, Orchid's genaamd, gegroeid van 1 naar 90 melkmerries. Dagelijks drinken een kleine 500 mensen een bekertje paardenmelk van ons bedrijf!". Ze verteld verder:" De melk werd allemaal ingevroren in bakjes van ¼ liter. De klanten kwamen uit heel Nederland elke maand langs om een kuur van 28 dagen op te halen en thuis in hun eigen diepvries te bewaren".

 

Door moderne droogtechnieken is Vitaforce nu staat  diezelfde kuur in handige, per dag verpakte  zakjes poeder aan te bieden. Door het speciale procédé is de kwaliteit van de melk behouden. Vitaforce biedt de klant een volledig pakket. De kuur helpt  om de darmflora op te bouwen, de capsules om het resultaat te onderhouden. Met de verzorgingsproducten van vitaforce wordt het herstellend vermogen van de huid ondersteund. 

 

 

 2 Werking van paardenmelk

Door de overeenkomst tussen paardenmelk en menselijke melk  is het voor ons een waardevolle voedingsbron. Door het drinken van paardenmelk ontstaat in de darm een ideaal milieu voor de groei van goede bacteriën. Alle bacterie stammen niet in het lichaam thuis horen en voor ons ongewenste omzettingen doen waarbij afvalstoffen worden geproduceerd  worden hierdoor weggeconcurreerd.   Door dit proces wordt het lichaam van binnenuit gereinigd en de darmflora hersteld. Vaak gaat het afsteven van deze bacteriën  gepaard met een tijdelijke verhoogde uitscheiding van afvalstoffen ( tijdelijke verergering van de kwaal).

De darmflora wordt door de paardenmelk hersteld als deze door stress, antibiotica,  verkeerde voeding of een infectie verstoord is. Paardenmelk kan de darmflora verbeteren bij mensen die een erfelijk afwijking of een beschadiging van de darm hebben. Dit zijn vaak de chronisch zieke patiënten, die erg veel baat bij het drinken van de paardenmelk hebben, maar die niet (helemaal) kunnen stoppen omdat de darmflora constant verstoord wordt.

 

2.1 Darmflora.

Zoals vermeld is een goede darmflora noodzakelijk voor een goed functioneren van ons lichaam.  In het volgende stukje wordt beschreven welke functies  de darmflora heeft en welke oorzaken dit kan verstoren. 

Het slijmvlies van het maag- darmkanaal wordt bevolkt door een grote hoeveelheid darmbacteriën. Al deze bacteriën  tezamen vormen de zgn. darmflora.

Voor het optimaal functioneren van ons lichaam is een goed samengestelde darmflora van essentieel belang.

De functie van de darmflora is als volgt op te delen:

 1. het goed laten verlopen van het spijsverteringsproces.
 2. de aanmaak van vitamines, vooral van vitamine K en de vitamines uit de B-groep.
 3. Stimulering van het afweersysteem en richting geven aan het afweersysteem waardoor het enkel reageert op ziektekiemen, binnengedrongen lichaamsvreemde stoffen, afbraak producten en kankercellen.


De belangrijkste oorzaken van een verstoring van de het bacterieel evenwicht in de darm zijn

 1. Verkeerde voedingsgewoontes zoals teveel dierlijke eiwitten en vetten, geraffineerde suikers en witmeelproducten vezelarme voeding, gejaagd eten, nicotine, alcohol en koffiemisbruik.
 2. Diverse medicamenten maar vooral antibiotica werken sterk destructief op de darmflora.

2.2 gevolgen verstoorde darmflora.

In de vorige paragraaf is ingegaan op de functie van de darmflora. In hetzelfde artikel wordt beschreven welk gevolgen dit kan hebben voor de mens.

 

De meest voorkomende symptomen te gevolge van een darmflora beschadiging zijn:

 1. Darmsymptomen: paradentose, cariës, abnormale tongaanslag, vieze smaak in de mond, ruiken uit de mond, misselijkheid, boeren, verhoogde maagzuurproductie, darmrommelingen, opgezette buik, buikpijn, abnormale  gasvorming, abnormaal stinkende winden en ontlasting, obstipatie en diarree.

 

 1. Algemene symptomen:
 • vergiftigingssymptomen door darmgif dat ontstaat door rottings- en gistingsprocessen in de darm: moeheid, en frontale hoofdpijn, vooral 's morgens, migraine, concentratiestoornissen, neiging tot bloedarmoede, een slecht doorbloede vale bleke huid, koude handen en voeten, een penetrante urine en transpiratiegeur.
 • Vitaminetekorten Een tekort aan vitamine K-aanmaak kan aanleiding geven tot stollingsstoornissen, wat zich meestal uit in het gemakkelijk krijgen van blauwe plekken. Een tekort aan vitamine B-aanmaak kan zich uiten in snel moe, concentratie- en gedragsstoornissen, bloedarmoede, en zenuwgeleidingsstoornissen met als gevolg pijnklachten en/of krachtverlies.
 • Doordat het afweersysteem te weinig gestimuleerd wordt, treedt er afweerzwakte op met als gevolg een vergrote ontstekingsgevoeligheid (verkouden, chronische bronchitis, bijholte-ontstekingen, keel- en oorontstekingen, blaasontstekingen). Tevens bestaat er een verhoogde kans op kanker.
 • Doordat er aan het afweersysteem te weinig richting wordt gegeven, wordt het afweersysteem min of meer stuurloos met als gevolg allergische ziektes zoals bijvoorbeeld hooikoorts en allergie voor huisstof, huismijt haren van dieren en voedingsmiddelen.

 

Deze symptomen behoeven niet allemaal gelijktijdig voor te komen.

 

 

2.3 Verergering van de Kwaal

Het lichaam wordt door het drinken van paardenmelk gereinigd, verstoorde processen worden hersteld. Bij alle gebruikers kunnen een aantal processen optreden die negatief worden ervaren. Met name als mensen eczeem of darmproblemen hebben ziet men in een  aantal  gevallen eerst een verslechtering  van de kwaal.  De verergering wordt veroorzaakt door het afsterven van de ongewenste bacteriën. Mensen die een ziekte hebben, b.v. kanker hoeven bang te zijn dat dit verergert.

 De volgende processen kunnen plaats vinden:

 

 • De eczeem wordt heftiger, eczeem op andere plaatsen
 • De psoriasis wordt heftiger
 • Meer rommelingen in de darmen
 • Opgeblazen gevoel
 • Diarree
 • Stinkende of sterk verkleurde  urine
 • moeheid

 

Vaak treedt de verergering op in de 3e week gebruik, en  duurt meestal 2-7 dagen, in een enkel geval langer. Als de reactie direct optreedt  bestaat de kans op een allergie, wat overigens erg zeldzaam is.  Mensen met een lactose allergie kunnen niet tegen de paardenmelk, met lactose intolerantie meestal wel.

 

Als de reactie te heftig wordt ervaren:

Stoppen voor 2 dagen. Daarna moet het rustiger zijn, anders is er iets anders aan de hand. Daarna doorgaan met de halve hoeveelheid.

Of meteen doorgaan met de halve hoeveelheid.


3 Waarvoor wordt Paardenmelk gedronken?

 

Paardenmelk is geen wondermiddel, ook al doet het soms wonderlijke dingen. Zaken die niet te genezen zijn, genezen ook niet met paardenmelk. Er blijft een groep mensen over waarbij de melk geen verbetering van de kwaal geeft.

Allereerst  wordt paardenmelk gedronken door mensen met een bepaalde kwaal/aandoening  ten gevolge van een verstoorde darmflora.   Daarnaast wordt paardenmelk veel gedronken door mensen met kanker, vooral als zij een therapie ondergaan b.v. chemokuur krijgen. Uiteraard heeft de melk ook een preventieve werking.

3.1 Eczeem.

Zo'n 25%  van de paardenmelk gebruikers zijn mensen met eczeem. Vaak gaat dit gepaard met andere aandoeningen zoals astma, darmproblemen of weinig weerstand.  Eczeem is een darmprobleem, verkeerde omzettingen in de darm hebben als gevolg dat afvalstoffen door de huid uitgescheiden worden. De huid is niet ziek. Daarom zie vaak dat in lichte gevallen crèmes wel helpen (gevolg wordt bestreden) maar dat de eczeem daarna snel terug komt. Paardenmelk pakt de oorzaak aan, zodat als er een verbetering heeft plaats gevonden, dit ook veelal structureel is.

Meestal zie je na 3-4 weken gebruik een duidelijke verbetering. In 60% van de gevallen wordt de eczeem eerst erger door de reinigende werking van de paardenmelk. Meestal vind dit plaats  na 10-14 dagen en duurt 2- 7 dagen.

 Er wordt onderscheid gemaakt tussen "gewoon" eczeem en constitutioneel eczeem.  De kans op resultaat zijn en het uiteindelijke effect zijn gelijk, alleen bij constitutioneel eczeem duurt dit vaak langer.  In plaats van 3-4 weken kan het wel 6-8 weken duren eer men  een verbetering ziet.  In 80% van de gevallen zie je een duidelijke verbetering, bij 10% minder duidelijk en bij 10% ziet men helemaal geen verbetering. Bij kleine kinderen ligt dit percentage overigens hoger.

 

3.2 Koemelkallergie/ vervanger van koemelk

Koemelkallergie komt vaak voor bij kleine kinderen en gaat dan vaak gepaard met eczeem en/of astma. Als kinderen allergisch zijn voor koemelk, kunnen ze meestal wel tegen paardenmelk, omdat dit een compleet andere samenstelling en vertering heeft dan koe/geitenmelk.  Bij een lactoseallergie  kan de melk niet verdragen worden, bij een lactose-intolerantie kan in de meeste gevallen de melk wel goed verdragen worden.

In veel gevallen zie je na een periode van paardenmelk drinken dat de kinderen beter tegen de koemelk kunnen of dat de allergie verdwenen is. Wel is raadzaam om met kleine hoeveelheden te beginnen, om het lichaam eraan te laten wennen. Bij kinderen jonger dan 6 maanden altijd overleggen met een diëtist of arts. Overigens zullen deze soms een negatief advies geven omdat zij niet bekend zijn met paardenmelk. In Duitsland wordt het  juist aan te vroeg geborene gegeven vanwege  de lichte verteerbaarheid (er wordt dan wel plantaardige olie bijgevoegd). 

Bij kinderen jonger  dan 6 maanden en/of met zeer heftige allergieën de hoeveelheid opbouwen volgens onderstaand schema. (Let wel dit is een advies, altijd kijken hoe het kind erop reageert!)

dag 1 en 2       4 gram poeder

dag 3 en 4       8 gram poeder

dag 5 en 6       2 gram poeder

dag 7 en 8      16 gram poeder

Daarna            20 gram poeder

 

De melk mag vermengd worden met andere melkproducten en mag verdeeld worden over de dag.


3.3 Psoriasis

Psoriasis kan door het drinken van de paardenmelk sterk verminderen of zelfs verdwenen lijken. Omdat het ongeneeslijk is zal het terug blijven komen. Er zit enorm veel verschil tussen de snelheid van resultaat. Soms merken mensen het al na 2 weken soms pas na 2 maanden dat het drinken resultaat geeft. Soms gaat het helemaal weg soms blijven er een paar plekken over.  In 10-15% van de gevallen gebeurt er niets.  Net als bij eczeem kan de psoriasis tijdelijk verergeren. Ook kunnen op andere plaatsen plekken ontstaan. Meestal ziet men na 3-6 weken een verbetering optreden.  Na 2-5 maanden gaan  de meeste gebruikers minderen of stoppen.  Veel gebruikers kiezen ervoor om ook de huidverzorgingsproducten te gaan gebruiken, het hele proces gaat dan wel sneller. Sommige willen alleen de  verzorgingsproducten gebruiken omdat het toch niet te genezen is. Onze ervaring is dat de mensen die de melk drinken de psoriasis beter onder controle kunnen houden. Een uitbraak is meestal door een aantal dagen de melk te drinken goed weg te houden. De verzorgingsproducten zullen gebruikt moeten blijven worden en bij een uitbraak zie je vaak nog uiterlijke verschijnselen.

 

3.4 Astma/kinkhoest/cara

Van vroeger uit werd paardenmelk al gebruikt bij longproblemen (TBC). Vanuit de tweede  wereldoorlog  kennen de oudere mensen de melk tegen kinkhoest. Dit speelt de laatste jaren ook in Nederland steeds meer.  Bij kinkhoest zie je meestal na 1-2 weken dat de kinderen rustiger slapen. Meestal is 4-6 weken voldoende om het herstellen, vooral als er een antibiotica kuur aan vooraf is gegaan. 

Astma bij kinderen gaat vaak gepaard met eczeem. Als het met  het één goed gaat, gaat het vaak met de  ander slecht.  Veel artsen noemen het dan ook broer en zus, omdat het hetzelfde probleem is.   Na 3-4 weken merken de meeste kinderen dat het een stuk beter gaat.  Bij astma hebben wij, tot nu toe, nog nooit een tijdelijke verergering kunnen constateren.  Meestal na 2-3 maanden kunnen de kinderen stoppen. Bij oudere mensen met astma/cara is dit vaak chronisch en de meeste gebruikers zijn dan ook hardnekkige gevallen die vaak zware antibiotica kuren nodig hebben. Hierbij gaat de vooruitgang vaak erg traag maar wel gestaag. Na 4-6 maanden kan in de meeste gevallen gestopt worden. Sommige blijven goed in conditie, andere vallen weer vrij snel terug en moeten het dus blijven gebruiken.

3.5 Maagklachten

Paardenmelk wordt ook voor maagklachten gebruikt, met name mensen met  brandend maagzuur, opgeblazen gevoel of een maagzweer. Deze gebruikers merken vaak erg snel resultaat, vaak al na 1-2 weken gebruik. Ook kunnen ze gemiddeld sneller stoppen, dus met 1-2 maanden.

3.6 kanker

Hiervoor werkt paardenmelk ondersteunend. Het is dus geen vervanger van een behandeling in een kliniek/ziekenhuis. Meestal wordt door de artsen een therapie voorgesteld soms in combinatie met een operatie. Mensen kunnen erg ziek worden van b.v. een chemokuur. Daarnaast breekt dit sterk de witte bloedlichaampjes af (de mate van weerstand). Deze worden aan het begin van elke  nieuwe kuur gemeten. Zijn deze te laag, dan krijgt men geen nieuwe kuur en moet men wachten totdat dit op voldoende niveau is.  Paardenmelk zorgt voor een voldoende hoog niveau van de witte bloedlichaampjes en zorgt ervoor de mensen minder (of niet) ziek worden van hun therapie. Omdat paardenmelk de weerstand verhoogt is het ook aan te raden bij mensen die geen therapie krijgen, of mensen die terminaal zijn. Laatst genoemde voelen zich de tijd die ze hebben beter.  Het beste kan gestart worden 14 dagen voor de eerste (chemo)kuur of zo snel mogelijk.

 

3.7 Darmproblemen

Veel gebruikers hebben een spastische (dikke)darm. Eigenlijk is dit een verzamelnaam van klachten die niet te traceren zijn.  Veelal hebben de mensen veel onderzoeken gehad en er is niets gevonden. Dit is vaak naar aanleiding van b.v. een zware antibiotica kuur, operatie, infectie, trauma of stress situatie. De darmflora is uit evenwicht  er zitten verkeerde bacteriestammen in de darmflora. Dit kan zich uiten in diaree, overmatige gasvorming, obstipatie of krampen.  Paardenmelk bouwt de darmflora op en zorgt  voor een nieuw evenwicht dat als er geen storende factoren zijn goed blijft. In de helft van de gevallen zie een tijdelijke verergering, die meestal vrij kort duurt. Deze treedt  meestal op na 14 dagen en  duurt 2-5 dagen. Afhankelijk van de snelheid van vooruitgang duurt het 2-3 maanden eer de mensen kunnen afbouwen en stoppen met de melk.

3.8 Colitus Ulcerosa/ziekte van Crohn

Deze twee worden allebei samen genoemd, omdat ze aan elkaar verwant zijn. Het zijn ontstekingen van het spijsverteringkanaal. Beide zijn niet te genezen. Wel  merken we duidelijke verschillen tussen de gebruikers. Bij colitus Ulcerosa boeken  de gebruikers eerder resultaat (3-4 weken) dan bij de ziekte van Crohn (4-6 weken).  Ook kunnen deze eerder stoppen (na 3-4 maanden tegen ziekte van Crohn 4-6 maanden), en langere tijd zonder melk, sommige wel  meer dan 1 jaar,  of met de capsules de Colitus Ulcerosa onder controle houden.

3.9 Overigen

In voorgaande paragrafen zijn de belangrijkste gebruikers vermeld. Er blijven een aantal aandoeningen over die niet apart vermeld worden, maar waar de paardenmelk wel een duidelijk positief resultaat op heeft.

 • Hooikoorts: Hierbij  is de beste tijd om met de melk te beginnen, februari – maart, net voor het pollenseizoen begint. In veel gevallen is 6-8 weken  voldoende om een jaar hooikoorts vrij te zijn. Veelal moet elk jaar een kuur van 2 maanden gevolgd worden. Als mensen er meer of langer last van hebben,  kan na 2 maanden met capsules  worden doorgegaan.
 • Hoge bloeddruk: Hierbij ziet men over het algemeen vrij snel dat de (bovendruk) lager wordt, veelal na 1-2 weken gebruik. Als er naast hoge bloeddruk ook nierproblemen zijn, met de halve  dosering beginnen.   Gewoonlijk volstaat 2-3 maanden gebruik.
 • Gordelroos: Direct kan paardenmelk niets tegen virus doen. Wél kan paardenmelk de weerstandverhogen, zodat het lichaam sneller kan herstellen.  Vaak treedt gordelroos op als mensen weinig weerstand hebben.
 • Verhogen van de weerstand/herstel na operatie/ziekte (b.v. Pfeiffer)/ moeheid:  Als mensen gevoelig zijn voor elk griepje, niet lekker in hun vel zitten b.v. na de ziekte van Pfeiffer is de paardenmelk hier uitermate geschikt voor. Mensen voelen zich snel weer beter (2-3 weken) en kunnen over het algemeen vrij vlot weer stoppen met de paardenmelk (6 weken). Als mensen snel willen herstellen na een operatie of bevalling is  6 weken drinken voldoende. Bij moeheid spelen vaak andere factoren ook een rol, hierbij kan het resultaat wisselen. Bij ME kunnen goede resultaten behaald worden, maar  verdwijnt niet. Door de uitscheiding van extra afvalstoffen kan het lichaam hierop nog wel eens reageren met extra vermoeidheid. Meestal is dit 2-3 dagen.
 • MS (Multiple Sclerose): Is ongeneeslijk. Zoals bij andere neurologische aandoeningen heeft paardenmelk hierop een gunstige uitwerking, alleen dit is vaak moeilijk meetbaar. Geadviseerd wordt  om 3 maanden te gebruiken om te kijken of de melk positief werkt. In een enkele geval zijn wel snel duidelijke verbeteringen waargenomen, vooral bij jonge mensen. Soms is het resultaat dat mensen niet meer achteruitgaan.
 • CF (Cystic Fybrose): Ofwel taaislijmziekte.  Ongeneeslijk.  Paardenmelk is een dunne melk en wekt niet zoals koemelk slijm op tijdens het drinken ervan. Door de reinigende werking van paardenmelk worden weinig afval stoffen geproduceerd en via de longen uitgescheiden. Dit geeft de kinderen meer lucht en energie. In Duitsland zijn speciale stichtingen die geld inzamelen en hiervoor paardenmelk aankopen en verdelen onder de kinderen met CF.
 • Reuma: Ongeneeslijk. Paardenmelk werkt hierop ontstekingenremmend, de klachten verminderen veelal binnen 3-4 weken. Afhankelijk van de vooruitgang dient er 3-4 maanden gedronken te worden alvorens men op b.v.  de capsules kan overgaan.
 • ADHD: Bij deze hyperactieve kinderen zie je vaak een omslag. Kinderen veranderen, ze zijn rustiger en kunnen zich beter concentreren. Vaak al na 2-3 weken gebruik. De duur van gebruik is erg wisselend. Meestal volstaat 2-3 maanden elk dag  gebruik met daarna een lage onderhoudsdosering.
 • Leveraandoeningen: De lever filtert afvalstoffen uit ons lichaam. Paardenmelk zorgt voor weinig afvalstoffen zodat de lever ontlast wordt en bij beschadiging kan herstellen. Goede resultaten zijn behaald bij levertransplantaties. Deze gebruikers kunnen meestal niet geheel stoppen met het gebruik van paardenmelk.
 • Auto-immuun ziekte: Zoals beschreven in het hoofdstuk over de darmflora kan de paardenmelk het systeem opnieuw "richten" . Omdat het veelal nogal gecompliceerd is gaat het hier hoofdzakelijk om verlichting van de aandoening. Wel merken de mensen tussen de 4-6 weken resultaat maar is het niet aan te geven wanneer ze met de kuur kunnen stoppen.
 • Candidas: Op deze schimmelinfectie werkt de melk indirect. Door de verhoging van de weerstand wordt het lichaam sterker en krijgt de schimmel minder kans. Het hoge suiker(lactose) gehalte van de melk is geen probleem omdat deze vrij snel wordt opgenomen, of omgezet. Na 4-8 weken   resultaat merkbaar.

 

 

 

3.10 Preventief

Paardenmelk is uitermate geschikt om preventief te gebruiken.  Door de reinigende werking en de schonere vertering maakt dat er een minimum aan afvalstoffen vrij komen. Deze afvalstoffen belasten het lichaam en vermindert onze weerstand. Zo zijn we vatbaarder voor allerlei aandoeningen/ziekten. Twee maal per jaar 6 weken paardenmelk, b.v. in het voor- en  najaar is voldoende om de darmflora te optimaliseren.  Ook kan gekozen worden om na een éénmalige reinigingskuur de capsules blijvend te gebruiken.

 

Back to blog